Oznam o distribúcii Rozhodnutí daní z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad v obci Lenartov

Kategória

V najbližších dňoch budú pracovníci Obecného úradu v Lenartove, za zvýšených bezpečnostných opatrení distribuovať rozhodnutia dane z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad. V súvislosti s ochorením COVID-19 sme si plne vedomí mimoriadnej situácie, no aj napriek tomu sa život v našej obci nezastavil.
Obci vyplývajú mnohé povinnosti vykonávať všetky zákonné činnosti aj v tejto pandemickej dobe. Predmetné Rozhodnutia Vám budú vhadzované do vašich domových listových schránok bez potvrdenia prevzatia zo strany adresáta. Je to z dôvodu, aby sme aj takto minimalizovali potrebu stretávania sa viacerých ľudí na jednom mieste. Aj týmto opatrením chceme chrániť občanov našej obce pred koronavírusom.
Vzhľadom na zložitosť súčasnej situácie by sme chceli poprosiť všetkých Vás občanov o pochopenie a maximálnu ústretovosť, aby ste pri následných úhradách vyrubených miestnych daní, resp. poplatku za komunálne odpady, uprednostňovali v rámci svojich možností bezhotovostnú formu platenia (internet banking), čím sa výrazne eliminuje možné riziko šírenia a prenosu koronavírusu.
Ak takúto možnosť nemáte, môžete uvedené dane a poplatky uhradiť aj poštovou poukážkou a len v nevyhnutných prípadoch v hotovosti v pokladni obecného úradu iba počas úradných hodín  v aktuálnom režime, t. z. v dopoludňajších hodinách, ktoré sú vyhradené pre verejnosť.   (v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. s aktuálnym potvrdením o negatívnom teste)

Obec Lenartov

Zverejnené 22. marca 2021.
Bez úpravy .