Preskočiť na obsah

Osamelí seniori boli obdarovaní

Zverejnené 17.12.2020.

Kategória

     Vianoce sa blížia a cítiť to všade navôkol. Na všetko zlé sa  zabúda a v našich srdiečkach zaznieva vianočná nálada, zdobia sa chodby, miestnosti a okolie domov. Všade sa ligocú sviečky a rozvoniava ihličie. S týmto adventným časom sa spája čas pokoja, lásky a očakávaný príchod Ježiša Krista. Žiariace sa svetlo z horiacich sviec symbolizuje prichádzajúceho Krista, ktorý rozoženie temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn,8,12).
Aj my v komunitnom centre sme nelenili a vyrobili spolu so šikovnými deťmi a ich mamičkami, mnoho vianočných dekorácií. Mnohé ručne vyrábané dekorácie boli dekorované z prírodných materiálov, čo si aj sami nazberali a priniesli.
Mysleli sme aj na našich osamelých seniorov, a tak sme sa rozhodli spríjemniť im samotu. Obdarovali sme ich malým predvianočným darčekom v podobe vianočnej ikebany alebo adventného venca. Aby im svetlo z horiacej sviece žiarilo ako jasná hviezda a pripomenulo, že v Lenartove stále na nich niekto myslí. Prejavením vďačnosti od našich seniorov bol milý úsmev a od mnohých sľúbená modlitba za nás.
Všetkým našim seniorom, ale aj ostatným obyvateľom obce želáme požehnané Vianoce a  nech Vás Boží pokoj, láska a požehnanie sprevádza v novom roku 2021.
Srdečné poďakovanie za spoluprácu patrí terénnej pracovníčke pani Márii Urdovej a pani starostke Ing. Jane Bľandovej, MBA

                                                                                          Mgr. Jana Kačmárová
                                                                                   Komunitné centrum Lenartov