Odstávka vodovodného potrubia

Kategória

Z dôvodu realizácie prác spojených s čistením vodojemu
a pravidelnou údržbou verejného vodovodu,
bude dňa
15.02.2022 v čase od 8:30 hod. – 15:30 hod.
prerušená dodávka vody z verejného vodovodu.

Zverejnené 10. januára 2022.
Bez úpravy .