Odstávka vodovodného potrubia

7.2.2023 zverejnil/a lenartov_obec.

Kategória

Z dôvodu realizácie prác spojených s čistením vodojemu a pravidelnou údržbou verejného vodovodu
bude dňa 16. februára 2023 v čase od 8:30 hod. do 15:30 hod.
prerušená dodávka vody z verejného vodovodu.