Obnovenie vyučovania

Kategória  

Riaditeľstvo ZŠ Lenartov oznamuje, že od 19. 10. 2020 (pondelok) ZŠ prechádza opäť na prezenčný spôsob výchovno-vzdelávacieho procesu.

Podmienky nástupu žiakov do školy:

rodič žiaka odovzdá v pondelok ráno. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti;
žiaci ZŠ absolvujú ranný filter – meranie teploty a dezinfekciu rúk;
v prípade, že žiak chýba v škole 3 a viac dní, je potrebné doniesť nové podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti;

v prípade, že má žiak nariadenú karanténu, rodič je povinný nahlásiť to tr. učiteľke a riaditeľke školy.

Zverejnené 18. októbra 2020.
Bez úpravy.