Nadácia PSK pre podporu rodiny opäť pomohla

Kategória

V akejkoľvek núdzi je každá pomoc vítaná, či už je sociálna, zdravotná, ekonomická alebo existenciálna núdza. V podobnej, zdravotnej núdzi, sa ocitol aj náš občan Bartolomej B., ktorého zdravotný stav je natoľko vážny, že potrebuje invalidný vozík. Jeho pôvodný vozík sa dlhodobým užívaním a zvýšenou hmotnosťou natoľko opotreboval, že oprava už nebola možná. Ale bez vozíka je existencia tohto zdravotne ťažko postihnutého občana nemožná. Pomoc v tejto ťažkej chvíli podala Nadácia Prešovského samosprávneho kraja pre podporu rodiny. Aj tejto rodine, tak ako mnohým z našej obce, pomohla s nákupom invalidného vozíka. Vyššia samostatnosť a obratnosť chorého, s bezpečnosťou a komfortom, je s pomocou Nadácie PSK pre podporu rodiny zabezpečená v plnej miere.

V mene obdarovaného – Nadácii PSK pre podporu rodiny ĎAKUJEME!

Zverejnené 25. januára 2023.
Bez úpravy .