Preskočiť na obsah

Na deň Zeme sme nezabudli ani tento rok

Zverejnené 24.4.2024.

Kategória

K sviatku venovanému našej planéte a životnému prostrediu sa aj v tomto roku postavila naša obec s inou vážnosťou a zodpovednosťou za svoje okolie. Naša Zem je našou planétou, na ktorej žijeme a inú nemáme. Je na nás, ako sa k jej ochrane postavíme. Iba na nás záleží, či prírodné zdroje ochránime aj pre budúce generácie. Verejný záujem o ochranu prírody a životného prostredia podnietil aj našu samosprávu. Zapojili sme sa do medzinárodnej iniciatívy Upracme Slovensko – „Upratovanie je hračka“. Na jej realizáciu sme dostali odpadové vrecia a rukavice pre každého zúčastneného. 19. apríla 2024 o 08:00 hod. sa každý zamestnanec obce, žiaci základnej školy, deti materskej školy a  klienti komunitného centra zapojili do tejto, nielen celoslovenskej, ale aj celosvetovej aktivity. Bolo nás okolo 250 a každý mal rozdelený svoj úsek. Plné vrecia vyzbieraného odpadu a čisté okolie v nás oprávnene vyvolal pocit z dobre vykonanej práce.