Epidemiologická situácia – okr. Bardejov

Kategória

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu je okr. Bardejov zaradený do 2. stupňa ohrozenia – bordová farba.
Na základe odporúčaní zo zasadnutia Krízového štábu okresu Bardejov zo dňa 16.9.2021 – dôrazne vyzývame na dodržiavanie prijatých platných protiepidemiologických opatrení v zmysle platného Covid automatu (obmedzenie hromadných spoločenských a kultúrnych podujatí)
Platné opatrenie v jednotlivých okresoch sú prehľadne zverejnené aj na stránke https://automat.gov.sk

Zverejnené 20. septembra 2021.
Bez úpravy .