Dovybavenie sály podporil PSK

Kategória


Do vyhlásenej výzvy Prešovského samospravného kraja ,,Mikroprogram PSK“ sa zapojila aj naša obec. Podali sme projekt na dovybavenie sály kultúrneho domu stolmi a stoličkami. Nakoľko je naša sála zmodernizovaná, je potrebná aj obnova zariadenia. Proces vyhodnotenia výzvy bol 3. mája 2021 uznesením Zastupiteľstva PSK č. 708/2021. PSK nás podporil sumou 2 500 € v rámci bežných neinvestičných výdavkov v rozpočtovom programe kultúra.

Zverejnené 17. septembra 2021.
Upravené 23. septembra 2021.