Preskočiť na obsah

Ako ma to hreje …

Zverejnené 24.10.2022.

Kategória

Vážená pani starostka a páni poslanci
,,Prišla jeseň a s ňou mesiac október …“ A práve teraz, keď je náš mesiac – mesiac úcty k tým skôr narodeným, sa aj ja viac zamýšľam nad svojím životom. Nedá mi, aby som Vám nevyjadril vďačnosť za potravinovú pomoc, za pomoc, keď som Vás potreboval, za milý seniorsky pozdrav s docenením práce náš všetkých – seniorov, teda aj mojej a môjho všetkého. Veď aj pán farár nedávno na kázni povedal, že máme ďakovať a byť vďační. Robím to z vlastného presvedčenia, lebo to ja osobne tak cítim, že som Vám za to všetko dlžný. Ako mi to dobre padlo, že ma v mojom domčeku ktosi navštívil a takto milo pozdravil. Koľko seniorov dnes musí opustiť svoje domovy. Tie, v ktorých prežili roky svojho života, a dnes keď už sami nevládzu, sa o nich nemá kto postarať, alebo ich doma už jednoducho nechcú a nepotrebujú. Verím, že keby som potreboval od vás akúkoľvek pomoc, určite by ste mi ju ponúkli a pomohli mi. Tešilo by ma to, len aby som mohol naďalej žiť doma, tu medzi vami. Prajem si to a prajem aj Vám, aby sme sa tešili ešte dlho navzájom.
Váš skôr narodený spoluobčan