Africký mor ošípaných

Kategória

RVPS Bardejov upozorňuje chovateľov ošípaných na nepriaznivú situáciu v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviačej zveri v okrese Bardejov, kde bol potvrdený v katastri obce Raslavice.
Ďalej RVPS upozorňuje na dodržiavanie zásad biologickej ochrany chovov pred zavlečením vírusu do chovov domácich ošípaných – prezliekanie ošetrovateľov, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov, držať ošípané v uzatvorených priestoroch, nepoužívať vedľajšie živočíšne produkty z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané.
Zároveň RVPS Bardejov odporúča chovateľom ošípaných s vyššou jatočnou hmotnosťou vykonať domácu zabíjačku. Ďalej odporúča všetkým občanom nepúšťať pri pohybe v lese psov na voľno, po návrate s lesa nevystupovať na dvory chovateľov ošípaných, ak je to možné, obmedziť čo najviac samotný pohyb v lese.

V prípade akejkoľvek zmeny správania alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej RVPS.
Chovateľ je povinný oznámiť na telefónne číslo 054/488 19 10 domácu zabíjačku minimálne jeden pracovný deň vopred.

Zverejnené 11. novembra 2020.
Upravené 19. novembra 2020.