TESTY NA COVID-19 BOLI REALIZOVANÉ AJ NA RÓMSKEJ OSADE V LENARTOVE

Schválené testovanie obyvateľov v rómskych komunitách na COVID-19 sa 9. apríla 2020 realizovalo aj v Lenartove na rómskej osade.

Zmapovanie situácie v rómskych komunitách prebieha pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, organizáciou Zdravé regióny a Ozbrojenými silami  SR. Zdravotné sestry Ozbrojených síl  začali odoberať vzorky o 8.30 hod. na miestnom ihrisku za súčinnosti pracovníkov TSP, MOPS, KC. Testované boli osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia, asistentka zdravia a členovia MOPS. Celkovo odobrali 20 vzoriek. Výsledky vzoriek budú oznámené do dvoch dní. Na priebeh dohliadali príslušníci OO PZ Kurov. Všetko prebehlo v pokojnej atmosfére. 

Všetkých odobratých 20 vzoriek bolo negatívnych. 

Zverejnené 15. júla 2020.
Bez úpravy .