Obec Lenartov myslí na svojich občanov a šije pre všetkých rúška

Od 16. marca 2020 sa v priestoroch Komunitného centra šijú rúška, aby sme zamedzili šíreniu ochorenia COVID-19. K pracovníkom KC sa pridali učiteľky ZŠ, MŠ, pedagogickí asistenti, TSP pracovníčky, kuchárky ŠJ a ostatní zamestnanci. Ušité rúška boli rozdané prednostne pre seniorov, invalidných dôchodcov a tohto týždňa sa rozdali aj po domácnostiach v obci antibakteriálne rúška – zadarmo.

Zverejnené 15. júla 2020.
Bez úpravy .