Mimoriadna situácia – COVID-19

Kategória  

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020

https://www.zmos.sk/mimoriadne-info-covid-19-corona.html

Verejná vyhláška – Izolácia v domácom prostredí

Verejná vyhláška – Zákaz hromadných podujatí

Usmernenie hlavného hygienika ku karanténe

Uznesenie Vlády SR k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR

10 odporúčaní pre COVID-19

Čo robiť, ak ste chorý

Pomoc sebe a druhým

Osoby s vyšším rizikom ochorenia

Usmernenie hlavného hygienika – konanie bohoslužieb

Nakladanie s komunálnym odpadom

Zverejnené 17. júla 2020.
Bez úpravy.