Preskočiť na obsah

,,78″ slobodných rokov

Zverejnené 22.1.2023.

Kategória

,,21. január 1945
Svitlo nedeľné ráno, nový deň …. “

Asi takto začala pietna spomienka pri príležitosti 78. výročia oslobodenia nášho Lenartova. Spomienke predchádzali sprievodné aktivity žiakov a učiteľov ZŠ, p. knihovníčky a pracovníkov KC.
Akt spomienky prebiehal v dvoch častiach. Prvá v pamätnej izbe obce, kde dominoval panel Oslobodenia s 3D výrobkami, ktorý zhotovili p. učiteľky ZŠ so svojimi žiakmi. Úvod patril básni, vojenským partizánskym piesňam s gitarovým doprovodom. Spomienku umocnil dokument o bojoch a zverstvách páchaných na nevinných ľuďoch a deťoch v obci Kľak, jej vypálenie počas 2. sv. vojny a prezentácia knihy LIPA Demkova.
Druhá časť spomienky sa uskutočnila pred pamätnou tabuľou obce pred budovou OcÚ.
Slávnostný príhovor predniesla starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA.
,,Drevené chalúpky učupené pod ťarchou snehu a v nich ustráchaní, jednoduchí ľudia …“, týmito slovami vykreslila skutočnosť, aká vtedy u nás bola. P. starostka na jednej strane poukázala na hrôzu vojny a na druhej strane vyzdvihla odvahu a nebojácnosť našich otcov a synov, ktorí sa nebáli postaviť proti nepriateľovi, aj keď často za cenu vlastného života. Vyzvala prítomných, aby nikdy nezabudli na našich hrdinov, aby túto skutočnosť pripomínali mladým, aby si ju odovzdávali generácie navzájom.
Po minúte ticha sa poklonili padlým: starostka obce a poslanci. Zamestnanci obce im odovzdali blikajúce plamienky sviečok.

Pietny akt sa skončil, účastní sa rozišli do svojich domovov, spomienky sa usadili v mysliach.
Všetci veríme a sme presvedčení, že pozdravy a hudobné tóny našich žiakov leteli ďaleko k NIM tam, kde sú teraz …

                                                                                               TEXT: Mgr. Mária Frandoferová
                                                                                               FOTO: Mgr. Jana Frandoferová