Preskočiť na obsah

Májové aktivity v Komunitnom centre

Zverejnené 16.6.2022.

Kategória

Rozprávkové popoludnie – premietanie rozprávok pre detí
Zeleninový záhon – špenát, cibuľka, reďkovka, tekvica a melón – využitie pneumatík
SD  astmy – prevencia v oblasti zdravia
Futbal, volejbal – kolektívne športové hry
Zamestnanosť – ponuka práce, kontaktovanie, žiadosť o zamestnanie
Matematika – číselné operácie
Darček MDM – výroba darčeka a obdarovanie mamičiek
Varenie zo špenátu – špenátové halušky, polievka
Tabak – vplyv na organizmus, závislosť
Twister – pohybová aktivita
Jahody – sadenie celoročných jahôd
Básničky MDM – prepis básničky + naspamäť
Zlomeniny – poskytovanie prvej pomoci
Životopis – získanie vedomostí a napísanie životopisu
Tvorím slová – hravou formou tvorenie slov zo slabík
Covid 19 – príznaky, liečba, očkovanie
Šach – spoločenská kolektívna hra
Rysovanie – práca s geometrickými pomôckami
MD mlieka – príprava a pečenie palaciniek
Kosenie a hrabanie trávy – získanie a znovunadobudnutie pracovných návykov
Maľba – maľba na výkres temperovými farbami
Športové hry – skupinové hry
Ľudské telo – poznatky o ľudskom tele
Zber papiera a plastu – zber a triedenie odpadu
Abeceda, diktát, čítanie – opakovanie nadobudnutého učiva
Modelovanie – rozvoj jemnej motoriky
Zber byliniek – zber a následné využitie bylín
Piesne – spoločný spev, hra na hudobné nástroje
Popáleniny – poskytnutie prvej pomoci pri popáleninách
Obrázok – kresba farbičkami, pastelkami vlastný obrázok
Rozklad odpadu v prírode –  poznatky o čase rozkladu odpadu v prírode
Ping pong – zmysluplné trávenie voľného času pri hre
Stabilizovaná poloha – prvá pomoc
Údržba a úprava okolia – starostlivosť o kvety a kríky

Integrácia študentov o.z.
Jazykový kurz – Angličtina hrou
Mgr. Jana Drutarovská Demjanovičová