Preskočiť na obsah

Centráčik 2 – 2023

Zverejnené 11.9.2023.

Kategória

Záver letných prázdnin sme ukončili táborom pre deti z MRK, ktorý bol v čase od 21. 08. do 25. 08. 2023. Zúčastnili sa ho vybraní žiaci tretieho a štvrtého ročníka ZŠ Lenartov. Program bol zaujímavý, poučný a zábavný, zameraný na rôzne aktivity.
Návšteva a prehliadka inštitúcií v obci, s výkladom o pracovných pozíciách a náplňou práce:
– OcÚ Lenartov – pani starostka Ing. Jana Bľandová, MBA, Mgr. Eva Nováková
– TSP Lenartov – pani Mária Urdová,
– Chránená dielňa – pani Ľudmila Šoltysová
– Obecná a školská knižnica Lenartov – pani Mária Leškovská,
– Kostol sv. Leonarda, pod vedením Mgr. Marcela Štalmacha
–  Hasičská stanica Lenartov, predseda Tomáš Kaputa
Športové činnosti – rôzne loptové hry, šípky, stolný futbal, bedminton,…
Tvorivé a výtvarné činnosti – výroba nápojovej slamky, maľovanie podľa čísel, quilling – technika na výrobu šperkov z papiera, výroba náramkov z korálok, vrtuľka z farebného papiera a výroba mydielka
Logické a spoločenské hry, puzzle
Preventívna aktivita: -beseda s preventistkou PZ Bardejov por. Mgr. Michaelou Vojtaškovou, zameraná na bezpečnosť na sociálnych sieťach, beseda s koordinátorkou ochrany detí pred násilím Mgr. Katarínou Bodnárovou, zameraná na informácie o národnej linke na pomoc deťom v ohrození
Varenie, pečenie  – deti mali možnosť byť nápomocné pri príprave rôznych jedál – hŕstková polievka, paradajková polievka, rascová polievka, pečené buchty, palacinky, špagety, ktoré boli určené na priamu konzumáciu počas tábora v KC. Takisto pomáhali a učili sa správnemu a hygienickému stolovaniu.
Záver týždňa sme si spríjemnili opekačkou a deti si so sebou domov odniesli nielen príjemné zážitky, ale aj vecné ceny a výrobky, ktoré si počas týždňa samé vyrobili.
Poďakovanie patrí aj miestnej podnikateľke pani Helene Karolovej – KARMIX za sponzorský dar v podobe potravinového balíčka na pečenie.
Všetkým zúčastneným deťom a pozvaným hosťom srdečne ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky.

                                 Zamestnanci  KC