Preskočiť na obsah

Aktivity Komunitného centra Január – August 2021

Zverejnené 30.8.2021.

Kategória

Január – August  2021

 • tábor detí  zamestnaných rodičov – v spolupráci so ŠK
 • letná škola – tvorivé dielne, v spolupráci so ZŠ
 • zdravé regióny – preventívne aktivity
 • zamestnanosť – v spolupráci s TSP
 • návšteva miestnej farmy
 • zber a separácia odpadu
 • beseda s dievčatami z MRK – v spolupráci s TSP
 • komunitné rehabilitácie s mládežou a dospelými z MRK
 • barter – výmena oblečenia v komunite
 • zveľaďovanie a skrášľovanie obce
 • registrácia a očkovanie MOJ
 • letné kino – v spolupráci s MAS Horná Topľa
 • klub matiek s deťmi
 • sporivé programy na podporu bývania – v spolupráci s TSP
 • voľno-časové aktivity – tvorivé práce, výtvarné práce, pohybové aktivity, hudobná činnosť
 • preventívne aktivity
 • opakovanie učiva – pracovné listy a čítanie

Aktivity boli realizované pod odborným vedením zamestnancov KC Lenartov:
OP-G:  Mgr. Ivana Balogová
OP:      Mgr. Jana Kačmárová
AOP:   Marek Bilý