Slávenie sv. omší od 15. októbra – aktualizácia

Kategória  

Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré budú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu ÚVZ SR vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb, vrátane kňaza a asistencie. Aby boli ďalej slúžené sväté omše , tak po dohode s kostolníkom, ktorý vám telefonicky oznámi, kedy a v akom čase bude slúžená na váš úmysel sv. omša, budú môcť prísť na sv. omšu len tí, na ktorých úmysel sa bude sláviť sv. omša v maximálnom počte troch ľudí za podmienky, že nie sú nakazení covidom, alebo  nie sú v karanténe, či ináč chorí.

Ďalšie oznamy:

  • Kostol bude  otvorený len pre súkromnú modlitbu pri dodržaní pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení, zvlášť sociálny dištanc a dezinfekcia rúk a to každý deň v čase 9.00 – 17.00.
  • Krst, sobáš, pohrebné obrady budú vykonávane s tým, že platí obmedzenie 1. osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri, v exteriéri nutne dodržiavať dvojmetrové rozostupy.
  • Spovedná služba sa bude vysluhovať po dohode telefonicky s kňazom.
  • V prípade zaopatrovania chorých volať na farský úrad kedykoľvek.
  • Čas nedeľnej sv. omše bude vo farskom kostole bez účasti ľudu o 9.00 hod., aby sme sa takto mohli duchovne spojiť.
  • Veriaci sú dišpenzovaní od povinnosti zúčastniť sa nedeľnej sv. omše od 1. októbra 2020 do odvolania.
  • Emailová stránka je lenartov@abuke.sk, tel. číslo je 054/470 60 59

Váš duchovný otec Marcel

Zverejnené 18. októbra 2020.
Bez úpravy.